24 hodin na koloběžce

   

Startovní listina 2022
34. ročník
počet přihlášených stájí: 6+3+1
počet přihlášených One Man Teamů: 2
 

 Start. číslo(A) Název stáje(B) Původ

Poznámky

1. Grassel Pražské ústavy a instituce všemožné  
2. Kokosáci Tož, Praha že  
3. Olymp Břevnov  
4. Koloběhny Praha  
6. Wemena Ouagadougou  
7. Klídek klídek  
51. Smraďoši Poutníci poslední start 2019 
52. MOP Stopa Klánovice poslední start 2019
53. Židovice košer poslední start v distančním závodu 2020
101. Arálie Čtrnáctka Kondor  
OMT 1 Pampeliška Wemena  
OMT 2 Tom Stopaři poslední start 2017

  

(A) - Startovní číslo odpovídá umístění v hlavní soutěži loňského ročníku (pokud se stáj zúčastnila).
       Od 50 výše jsou stáje z dřívějších ročníků, od 100 výše zcela nové stáje. Stáje bez startovního čísla se dosud nepřihlásily, mají však rezervovánu startovní pozici dle § 2.2.
(B) - Pod odkazem zpravidla najdete odkaz na web.
(C) - OMT = One Man Team (stáj jednoho jezdce)

  
Přihlášky jednotlivých stájí:

pro rok 2022 zasílejte od 10. dubna e-mailem na adresu kolobezky@atlas.cz
(přednostní přihlášení viz § 2.2)

 

V přihlášení uveďte:
  • název týmu a místo původu
  • jméno + adresu + email + mobil na vedoucího stáje

 


© Žid
11
. května 2022
kolobezky@atlas.cz