24 hodin na koloběžce

   

Startovní listina 2023
35. ročník
počet přihlášených stájí: 9+0+1
počet přihlášených One Man Teamů: 0
 

 Start. číslo(A) Název stáje(B) Původ

Poznámky

1. Sirius popelnice na plasty vloni jako Kokosáci
2. Grassel Praha  
4. Koloběhny Praha  
5. Buráci Kardanová Lhota  
7. Stopa Klánovice MOP  
8. Arálie Čtrnáctka Kondor  
9. Wemena Ouagadougou  
10. Židovice košer  
11. Klídek klídek  
101. Skrypta & Popcorn mix oddíláků z ČR nová stáj

  

(A) - Startovní číslo odpovídá umístění v hlavní soutěži loňského ročníku (pokud se stáj zúčastnila).
       Od 50 výše jsou stáje z dřívějších ročníků, od 100 výše zcela nové stáje. Stáje bez startovního čísla se dosud nepřihlásily, mají však rezervovánu startovní pozici dle § 2.2.
(B) - Pod odkazem zpravidla najdete odkaz na web.
(C) - OMT = One Man Team (stáj jednoho jezdce)

  
Přihlášky jednotlivých stájí:

pro rok 2023 zasílejte od 14. dubna e-mailem na adresu kolobezky@atlas.cz
(přednostní přihlášení viz § 2.2)

 

V přihlášení uveďte:
  • název týmu a místo původu
  • jméno + adresu + email + mobil na vedoucího stáje

 


© Žid
10
. května 2023
kolobezky@atlas.cz