Žid vás zve na
  
mimořádný   DISTANČNÍ   závod

24 hodin na koloběžkách

Datum konání:
15. - 16. května 2020


Princip závodu:

Během 24 hodin konání závodu se každá stáj snaží ujet co největší vzdálenost na koloběžkách. Stáj se může sejít na libovolném místě a jezdci se mohou střídat jako v tradičním závodu, nebo může jezdit každý svoji trasu kdekoliv dle svého výběru a předávat si štafetu např. telefonicky, nebo může vedoucí stáje předem rozdělit dobu konání závodu na časové úseky a přidělit je jednotlivým jezdcům, kteří pak v těchto určených časech absolvují kdekoliv libovolnou trasu (takže např. od jedenácti do půlnoci může jezdit jeden jezdec v parku na Jižňáku, od dvou do tří jiný jezdec v Prokopáku, od tří do pěti další jezdec ve Stromovce, od pěti do šesti opět první jezdec na Jižňáku atd.). Fantazii se meze nekladou...


  

Pravidla závodu:

1. Místo a čas:

1.1 Start závodu bude

 v pátek 15. května 2020 v 17:00 hod.

kdekoliv.

 

1.2 Závod se pojede na libovolné trati dle výběru jednotlivých jezdců.
 


2. Stáje a jejich přihlašování:

2.1 Závod je recesní akcí, určenou obvyklým účastníkům závodu 24 hodin na koloběžce. Jeho účelem je pomoci závodníkům překonat smutek z odložení termínu klasického závodu a zmírnit u nich abstinenční příznaky, které toto odložení může vyvolávat.

2.2 Maximální počet stájí na startu není omezen.

2.3 Každá stáj přispěje zaplacením startovného v libovolné výši na jakýkoliv sbírkový účet, který pomáhá lidem, kterých se dotýká současná mimořádná situace a nařízená opatření (např. Člověk v tísni - SOS Česko), nebo který podporuje ochranu lesů či jiných částí přírody v Česku (např. Hnutí DUHA - Zachraňme lesy).


3. Jezdci a ostatní členové stájí, vedoucí stáje:

3.1 Počet jezdců ani ostatních členů stáje není omezen, možné jsou i jednočlenné stáje.

3.2 Každý závodník musí být dobře naladěn.

3.3 Každý závodník jede na vlastní riziko a zodpovídá za svůj zdravotní stav (zdravotní dozor organizátor nezajišťuje).

3.4 Vedoucí stáje zodpovídá ve své stáji za dodržování pravidel, jezdci pak zodpovídají za kázeň a pořádek a za úklid svého domácího zázemí dle pokynů nadřízeného (manžel/ka, otec/matka - nehodící se škrtněte).

    
4. Stroje a náhradní díly, vybavení stáje:

4.1 Každé stáji se v každém okamžiku započítává jízda pouze jednoho jezdce na jedné koloběžce.

4.2 V případě defektu či jiné komplikace může být štafeta předána jinému stroji téže stáje (osobně, telefonicky apod.). i mimo předem domluvenou dobu či místo střídání. Jakýkoliv nestandardní pohon závodních strojů je vyloučen.

4.3 Zázemí stájí je možné vybudovat kdekoliv a z čehokoliv.

  
5. Trasa závodu:

5.1 Závod je štafetový, trasu si každý jezdec vybírá sám, započítávají se dílčí úseky ujeté trasy o délce 1,6 km (každých ujetých 1,6 km odpovídá jednomu políčku v zapisovací tabulce). Trasa by měla být sklonově přibližně vyrovnaná (tj. není možné si vybrat jako svoji trasu např. sjezd štěchovického kopce, z Komáří vížky do Krupky, Draháňským údolím z Bohnic k Vltavě apod.). Pro zjištění ujeté vzdálenosti lze použít cyklokompjůtr na koloběžce či doprovázejícím kole, chytrý telefon či hodinky, džípíesku, nebo měření trasy na Mapy.cz. Délka úseku (1,6 km) odpovídá jednomu kolu na trase v Divoké Šárce a byla vybrána hlavně proto, aby se to co nejhůř počítalo.

5.2 Závodící koloběžka může být na trati libovolně doprovázena (jízdními koly, dalšími koloběžkami apod.).

 
6. Střídání:

6.1 Střídání (předání štafety) je možné kdykoliv, a to:

  1. osobně, telefonicky, telegraficky atp. (končící jezdec oznámí nastupujícímu jezdci, že ukončil jízdu a předává mu štafetu); má-li stáj pouze jednu koloběžku a jsou-li jezdci ve stejný čas na stejném místě, doporučuje se předávat i závodní stroj, přičemž musí být dodržen vládou nařízený odstup 2 metry ;-)
  2. podle předem domluvených časů (jezdec má určeno, že v daném čase se jeho stáji započítává jím ujetá vzdálenost).

6.2 Zraněný jezdec postupuje stejným způsobem.

  
7. Zapisování vzdálenosti:

7.1 Závodí se v duchu fair-play bez rozhodčích. Jezdec zapíše svoji ujetou vzdálenost do řádku svého družstva ve sdílené tabulce co nejdříve poté, co ukončí jízdu, případně požádá (telefonicky či jinak) osobu blízkou o zapsání. Odkaz na sdílenou tabulku obdrží vedoucí stáje mailem a předá jej dále členům své stáje. Zapisuje se tak, že jezdec vydělí ujetou vzdálenost délkou závodního úseku (1,6 km), čímž zjistí počet políček, do kterých zapíše svoji značku. Úsek trasy, který je kratší než 1,6 km (tj. zbytek po dělení ujeté vzdálenosti hodnotou 1,6), se nepočítá. Zpětné dopisování kol je těžko dokazatelné, avšak i přesto nemusí být uznáno. V případě sporu, který si stáje nevyřeší samy mezi sebou, má vždy konečné slovo organizátor závodu.

7.2  Na sdíleném odkazu bude kromě zapisovací tabulky k dispozici pro každou stáj jeden list, který může využít pro své zápisky - rozpis časů mezi jednotlivé jezdce, zápisky jezdců o jejich jízdě (např. na jaké trase jezdili, jestli byla v noci tma, kolikrát zmokli či píchli) atp. Tyto listy budou viditelné všem stájím, neprozrazujte zde státní ani stájová tajemství!

7.3 Zraněný jezdec postupuje stejným způsobem, jako by se nechumelilo.

 
8. Konec závodu:

8.1 Závod končí po 24 hodinách od startu.

8.2 Po skončení závodu je na webu vyhlášeno celkové pořadí všech stájí. Na závěr obdrží vítězná stáj virtuální pohár, na kterém bude zapsáno její jméno. V případě většího než malého množství jednočlenných stájí bude samostatně vyhodnocena kategorie OneManTeam.

  
9.
Další ustanovení, upřesnění a doporučení:
  • Stravování provádí každý člen stáje dle vlastního uvážení, konzumace i inhalace jakýchkoliv posilňujících látek (klobása, pivo, vodní dýmka) je povolena.

  • Chvíle odpočinku nechť tráví každý podle svého uvážení.

  • Voda je nejčastěji k dispozici v koupelně či kuchyni a náplast v lékárničce ;-)

  • Kromě koloběžky je nejčastěji používanou výbavou stáje koloběžka.

  • Optimální počet jezdců ve stáji je jakýkoliv, stejně tak koloběžek.

  • Která stáj dočte pravidla až sem, smí se zúčastnit závodu.

  
10. Nepříjemnosti:

10.1 Porušení některého z těchto pravidel (zejména § 3, 4 a 5) může být potrestáno, ale neumím si představit, jak by to mělo proběhnout.

 


 

Dotazy, výklad pravidel:

Máte nejasnost o některém bodu pravidel? Nevíte, co/kdo Vás může během závodu potkat?
Napište Židovi na kolobezky@atlas.cz

 

Přihlášky jednotlivých stájí:

zasílejte e-mailem na adresu kolobezky@atlas.cz

V přihlášení uveďte:

  • název týmu

  • jméno + email na vedoucího stáje

Přehled přihlášených stájí najdete na startovní listině a ve sdílené tabulce.

Odkaz na sdílenou tabulku obdržíte po přihlášení.

    


© Žid
1. května 2020
kolobezky@atlas.cz