24 hodin na koloběžce

 

Žid vás NEZVE na
32. ročník amatérského recesistického závodu vedoucích, instruktorů a dětí

24 hodin na koloběžce

Datum NEKONÁNÍ:
9. - 10. října 2020


  

Pravidla závodu:

1. Místo a čas:

1.1 Start závodu NEBUDE

 v pátek 9. října 2020 v 17:00 hod.

v Divoké Šárce u louky nad studánkou Habrovka - viz mapu.

Nejkratší přístup je od zastávky Nová Šárka, a to buď pěšinou přes pole přímo od zastávky (v lese následuje strmý sešup na cestu), nebo podél Evropské nahoru a v úrovni benzínové pumpy pěšinou přes pole (v mapách neznačeno). K Nové Šárce dojedete busem 119 z Nádraží Veleslavín, příp. autem do ulice Navigátorů, kde můžete zaparkovat (viz mapu).
Pro vykládku věcí je také možné (na vlastní riziko) odbočit autem z Evropské k poli (při jízdě z centra), a to před druhou lampou za velkou směrovou tabulí, cca 250 m za úrovní benzínové pumpy MOL - viz mapu. Lze použít jen pro zastavení a vyložení / naložení, není zde možné parkovat!!!

 

1.2 Závod se NEPOJEDE na trati dle následující mapy (další popis viz § 5):


2. Stáje a jejich přihlašování:

2.1 Závod je recesní akcí, určenou zejména vedoucím, instruktorům a členům dětských oddílů (současným i bývalým). Jejím smyslem je netradiční zážitek a jedinečná atmosféra, sportovní výkony jsou až na druhém místě a jejich dosahování nesmí být na úkor prostředí, ostatních účastníků ani návštěvníků lesa.

2.2 Maximální počet stájí na startu je 12. Při přihlašování mají přednost stáje z dětských kolektivů a stáje zúčastněné v předchozích ročnících. O zařazení stáje na startovní listinu a výjimkách z tohoto pravidla rozhoduje organizátor.

2.3 Každá stáj přispěje před startem zaplacením startovného na provoz kadibudky („budkovným“). Částka bude stanovena dle počtu přihlášených stájí (cca 150 Kč).


3. Jezdci a ostatní členové stájí, vedoucí stáje:

3.1 Doporučený počet jezdců ve stáji je 6 - 14. Stáj dále obsahuje techniky, příbuzné, pozůstalé, fanynky apod., počet lidí přítomných ve stáji (včetně jezdců) by měl být vždy maximálně okolo dvaceti.

3.2 Každý závodník musí být dobře naladěn a nesmí zapomenout pozdravit organizátora závodu.

3.3 Každý závodník jede na vlastní riziko a zodpovídá za svůj zdravotní stav (zdravotní dozor organizátor nezajišťuje). Zpozoruje-li jezdec na trati kolizi, je povinen zastavit a poskytnout pomoc, je-li to třeba; po příjezdu do prostoru střídání pak celou událost ihned ohlásit organizátorovi.

3.4 Vedoucí stáje zodpovídá ve své stáji za dodržování pravidel, kázeň i pořádek a za závěrečný úklid jejího zázemí (co si kdo přinese, to si odnese - organizátor zajišťuje pouze odvoz plastů!).

    
4. Stroje a náhradní díly, vybavení stáje:

4.1 Každá stáj má na trase vždy maximálně jednu koloběžku. V noci je povinné použití osvětlení závodního stroje či jezdce (čelovka, blikačka apod.).

4.2 V každé stáji může být neomezený počet závodních strojů i náhradních dílů v libovolných velikostech. V případě defektu může být náhradní stroj nasazen až po dopravení nadpoloviční většiny havarovaného stroje do prostoru střídání, jinak se dané kolo nepočítá (viz § 7). Jakýkoliv nestandardní pohon závodních strojů je vyloučen.

4.3 Zázemí stájí je možné vybudovat z trubkových či nůžkových "párty stanů", plachet a celt. K doporučené výbavě stáje patří lékárnička, nářadí. Zakázány jsou stany s podlážkou, reprodukovaná hudba a větší než malé množství posilňujících látek s obsahem alkoholu, nikotinu a THC.

  
5. Trať závodu:

5.1 Závod je štafetový, trasou závodu je okruh o délce 1,6 km (cca 6 min.) vedoucí přes Mikulášov, Brno, Pelhřimov a Želivku (viz mapku). Start / cíl a zázemí stájí je u Humpolce v příkrým kopci.

5.2 Závodící koloběžka nesmí být na trati doprovázena (např. jízdními koly).

 
6. Střídání:

6.1 Střídání jezdců je možné po libovolném počtu ujetých kol, avšak pouze v prostoru střídání (startu a cíle). Střídaný musí v tomto prostoru střídajícího předjet, dotknout se ho či mu předat závodní stroj.

6.2 Zraněný jezdec však může být vystřídán kdekoliv na trati (netrvá-li na tom, že kolo dokončí sám).

  
7. Zapisování kol:

7.1 Závodí se v duchu fair-play bez rozhodčích, každý si zapisuje ujetá kola do řádku svého družstva v tabulce v prostoru střídání ihned po svém příjezdu. Zpětné dopisování kol nemusí být uznáno. V případě sporu, který si stáje nevyřeší samy mezi sebou, má vždy konečné slovo organizátor závodu.

7.2 Zapsat lze také kolo, při kterém došlo ke kolizi, zranění jezdce či defektu na závodním stroji, pokud nadpoloviční část stroje absolvuje celou stanovenou trasu závodu - stroj může být po zbytek trasy jezdcem veden, nesen, vláčen po zemi apod. (není tedy třeba dopravit do cíle všechny součástky). Dostane-li se stroj do cíle jinudy než po závodní trase, kolo se nepočítá.

7.3 Za zraněného jezdce, vystřídaného na trati (viz § 6),  zapíše kolo ten, kdo za něj zbytek trasy dokončil.

 
8. Konec závodu:

8.1 Závod končí po 24 hodinách od startu dokončením kola.

8.2 Po skončení závodu je vyhlášeno celkové pořadí všech stájí, příp. další ceny (např. za nestandardní výkony). Na závěr obdrží vítězná stáj putovní pohár, na který zapíše své jméno.

  
9.
Další ustanovení, upřesnění a doporučení:
  • Stravování provádí každý člen stáje dle vlastního uvážení, povzbuzující prostředky užívaje v rozumné míře, tj. ne větším než malém množství (viz § 4.3; jízda „pod vlivem“ již způsobila několik pádů včetně např. šestistehového šití). Potraviny je možné doplňovat na Deltě v Bille (denně 7-22 hod.) a dalších obchodech.

  • Pro chvíle odpočinku stačí deka či spacák, klasické stany nejsou přípustné (viz § 4). Doporučují se také hudební nástroje, frisbee a různé podobné kratochvíle. U Zlodějky je k dispozici ohniště.

  • Voda je k dispozici ve studánce Šárecká Habrovka (nevyhovuje pro trvalé pití, viz rozbor na estudanky.eu), příp. po vyžádání klíčů i ve Zlodějce. Kadibudka je dřevěná a nachází se u Zlodějky.

  • Kromě koloběžky je nejčastěji používanou výbavou stáje desinfekce, obvaz a náplast (viz § 4).

  • I když je již vyzkoušeno absolvování ve čtyřech jezdcích či dokonce „One Man Team“, optimální počet jezdců ve stáji je nejméně šest. Optimální počet koloběžek ve stáji je nejméně dvě.

  • Která stáj dočte pravidla až sem, dostane od Žida pytlík bonbonů.

  
10. Nepříjemnosti:

10.1 Porušení některého z těchto pravidel (zejména § 3, 4 a 5) může být potrestáno např. anulací ujetých kol, v závažnějším případě i okamžitým vyloučením stáje ze závodu a voláním „FUJ!“ a „HANBA BUREŠ!“

 


 

Dotazy, výklad pravidel:

Máte nejasnost o některém bodu pravidel? Nevíte, co/kdo Vás může během závodu potkat?
Napište Židovi na kolobezky@atlas.cz

 

Přihlášky jednotlivých stájí:

pro rok 2020 zasílejte od 1. září e-mailem na adresu kolobezky@atlas.cz
(přednostní přihlášení viz § 2.2)

V přihlášení uveďte:

  • název týmu a místo původu

  • jméno + adresu + email + mobil na vedoucího stáje

  

Přehled přihlášených stájí najdete na Startovní listině ->

    


© Žid
5. října 2020
kolobezky@atlas.cz