24 hodin na koloběžce

 

Žid vás zve na
30. ročník amatérského recesistického závodu vedoucích, instruktorů a studentů

24 hodin na koloběžce
„24 h Le Stromovka“

Datum konání:
15. - 16. června 2018


  

Pojede se podle standardních pravidel z roku 2011:

1. Místo a čas:

1.1 Sraz alespoň několika členů z každého družstva pro odstartování závodu je

 v pátek 15. června 2018 v 16:30 hod.

v místě startu, tedy u „Psí louky“ pod vchodem do Stromovky z ulice Gotthardská (za restaurací Na Slamníku).

Start závodu bude v 17:00 hodin.

Doprava k místu startu je možná autobusem (linka 131 od stanice metra „A“ Hradčanská do zastávky Sibiřské náměstí), vlakem (linky R4, S4 a S41 do zastávky Praha-Podbaba a pak ulicí Ve Struhách k bývalému nádraží Praha-Bubeneč), nebo vlastním autem (v ulici Gotthardská bude povoleno parkování v obytné zóně, bude však zpoplatněno a místa je tam jen omezeně v ulici Gotthardská letos není pro účastníky závodu vyhrazeno parkování!!! K dispozici jsou běžná parkovací místa v režimu "fialové zóny"). Stáje ani jejich členové nemají nárok na vjezd automobilů do Stromovky!!!

 

1.2 Závod se pojede na tradiční trati (viz § 5) a bude odstartován za každého počasí. Podrobnou mapu trasy závody i všech důležitých přístupových bodů (zastávka autobusu, restaurace Na Slamníku, vchod do Stromovky atd.) naleznete na mapce.


2. Stáje a jejich přihlašování:

2.1 Maximální počet stájí na startu je 12. Do 21 dnů před startem závodu (tj. do 25. května 2018) mají při přihlašování přednost stáje, zúčastněné již v předchozích ročnících. Po tomto datu bude startovní listina doplněna novými stájemi v pořadí, v jakém projevily zájem o účast v závodu. Dále pak jsou stáje zapisovány už jen podle pořadí zaslaných přihlášek.

2.2 Startovní listina se uzavírá 7 dnů před startem závodu (tj. 8. května 2018), až do této doby mohou být uděleny výjimky (zvýšení maximálního počtu stájí apod.) V mimořádném případě může organizátor rozhodnout o zapsání stáje či jiných výjimkách také těsně před startem závodu dle situace na místě.

2.3 Závod je amatérskou recesní akcí, určenou zejména vedoucím či instruktorům (současným i bývalým) dětských oddílů a studentům. Není určen týmům, účastnícím se podobných akcí jinde po republice (závodů Českého svazu koloběhu, Ústeckého svazu koloběhu, Klubu koloběhu Plzeň a dalších akcí, ve kterých se podávají opravdové sportovní výkony). Závodu se nemohou zúčastnit ani organizované týmy jakéhokoliv jiného sportu (kromě šachu a pojídání švestkových knedlíků).

2.4 Ke hlavní soutěži o putovní kuželku mohou být pro daný rok vyhlášeny i další soutěžní kategorie, s odlišnými požadavky na přihlášené stáje (např. s výjimkou z bodu 2.3). V průběhu závodu jsou tyto stáje jeho regulérními účastníky a po skončení jsou výsledky těchto stájí vyhlášeny standardně v celkovém pořadí závodu. Ocenění těchto stájí však probíhá jen v rámci jejich kategorie, z boje o putovní kuželku jsou tyto stáje vyřazeny (a to i v případě, že jejich výkony převyšují stáje v hlavní soutěži).

2.5 Rozhodnutí o zapsání stáje na startovní listinu, o případném udělení výjimky, zapsání do vedlejší závodní kategorie či vyškrtnutí stáje (např. při dodatečném zjištění porušení pravidla 2.3) přísluší pouze organizátorovi závodu.

2.6 Každá stáj přispěje před startem zaplacením startovného na úhradu kadibudky („budkovným“), a v případě parkování vozidla v ulici Gotthardská též na úhradu parkování („šrotovným“). Částky budou stanoveny dle počtu přihlášených stájí po uzavření startovní listiny (cca 200 / 100 Kč).


3. Jezdci a ostatní členové stájí, vedoucí stáje:

3.1 Doporučený počet jezdců ve stáji je 6 - 14. Stáj dále obsahuje techniky, příbuzné, pozůstalé, fanynky apod., počet lidí přítomných ve stáji (včetně jezdců) by měl být vždy maximálně okolo dvaceti.

3.2 Jezdec nesmí být zdrojem nadměrného sportovního výkonu (olympionik apod., také viz § 2) ani hluku (opilec apod., viz § 4). Maximální přípustná délka nohy jezdce je 150 cm (v případě pochybnosti si pořadatel vyhrazuje právo na kontrolní měření).

3.3 Každý závodník jede na vlastní riziko a zodpovídá za svůj zdravotní stav (zdravotní dozor organizátor nezajišťuje). Zpozoruje-li jezdec na trati kolizi, je povinen zastavit a poskytnout pomoc, je-li to třeba; po příjezdu do prostoru střídání pak celou událost ohlásí organizátorovi.

3.4 Vedoucí stáje zodpovídá za dodržování pravidel svými jezdci a jejich kázeň, za pořádek ve stáji a úklid jejího zázemí (nebuďte líní, třiďte odpad)!

    
4. Stroje a náhradní díly, vybavení stáje:

4.1 V každé stáji může být neomezený počet závodních strojů i náhradních dílů v libovolných velikostech.  V noci je vhodné (dle vlastního uvážení) osvětlení závodního stroje, např. blikačkou pro jízdní kola. K doporučené výbavě stáje patří lékárnička a nářadí.

4.2 Jakýkoliv nestandardní pohon závodních strojů (pomocí tažných zařízení, plachet, motorů, vrtulí, turbín, vesel, pádel, kladek, elektrických a magnetických polí, solárních panelů, štěpení jader, zpěvu apod.) je zakázán (ale pokud něco takového máte, přivezte to, rádi se podíváme).

4.3 Ve výbavě stájí jsou zakázány stany s podlážkou (v pražských parcích je stanování zakázáno), zdroje nadměrného hluku (tranzistory apod.) a větší než malé množství posilňujících látek s obsahem alkoholu, nikotinu a THC.

  
5. Trať závodu:

5.1 Závod je štafetový, trasou závodu je okruh o délce cca 2,4 km (viz mapku).

5.2 Každá stáj má na trase vždy maximálně jednu koloběžku. V případě defektu může být náhradní stroj nasazen až po dopravení nadpoloviční většiny havarovaného stroje do prostoru střídání (viz § 7).

5.3 Koloběžka nesmí být na trati doprovázena (např. jízdními koly).

 
6. Střídání:

6.1 Střídání jezdců je možné po libovolném počtu ujetých kol, avšak pouze v prostoru střídání (startu a cíle). Střídaný musí v tomto prostoru střídajícího předjet, dotknout se ho či mu předat závodní stroj.

6.2 Zraněný jezdec však může být vystřídán kdekoliv na trati (netrvá-li na tom, že kolo dokončí sám).

  
7. Zapisování kol:

7.1 Závodí se v duchu fair-play bez rozhodčích, každý si zapisuje ujetá kola do řádku svého družstva v tabulce v prostoru střídání ihned po svém příjezdu. Zpětné dopisování kol nemusí být uznáno. V případě sporu, který si stáje nevyřeší samy mezi sebou, má vždy konečné slovo organizátor závodu.

7.2 Zapsat lze také kolo, při kterém došlo ke kolizi, zranění jezdce či defektu na závodním stroji, pokud nadpoloviční část stroje absolvuje celou stanovenou trasu závodu - stroj může být po zbytek trasy jezdcem veden, nesen, vláčen po zemi apod. (není tedy třeba dopravit do cíle všechny součástky). Dostane-li se stroj do cíle jinudy než po závodní trase, kolo se nepočítá.

7.3 Za zraněného jezdce, vystřídaného na trati (viz § 6),  zapíše kolo ten, kdo za něj zbytek trasy dokončil.

 
8. Konec závodu:

8.1 Závod končí po 24 hodinách od startu dokončením kola, v případě dohody všech zbylých stájí dříve (což je kontumace), příp. později (což je šílenost).

8.2 Po skončení závodu je vyhlášeno celkové pořadí všech stájí. Poté jsou oceněny stáje ve vedlejších kategoriích (pokud byly v daném roce vyhlášeny) a mohou být uděleny i další, předem nevyhlášené ceny (např. za nestandardní výkony). Na závěr obdrží vítězná stáj hlavní soutěže putovní pohár, na který bude zapsáno její jméno.

8.3 I když jsou vyhlašována pořadí a jedná se o závod, nejsou zde poražení (kromě těch, kdo se omylem připletli do jízdní dráhy). Nakonec však stejně budou poraženi všichni (vlastním vyčerpáním).

  
9.
Další ustanovení, upřesnění a doporučení:
  • Stravování provádí každý člen stáje dle vlastního uvážení, povzbuzující prostředky užívaje v rozumné míře, tj. ne větším než malém množství (viz § 4.3; jízda „pod vlivem“ již způsobila několik pádů včetně např. šestistehového šití). Potraviny je možné doplňovat v Restauraci Na Slamníku či ve vedlejším obchůdku, v nádražce Praha-Bubeneč či v Kauflandu v Podbabě (denně 7-22 hod.).

  • Pro chvíle odpočinku stačí deka či spacák, stany nejsou přípustné (viz § 4). Nespavcům se doporučují s sebou kytary.

  • I když je již vyzkoušeno absolvování ve čtyřech jezdcích či dokonce „One Man Team“, optimální počet jezdců ve stáji je nejméně šest.

  • Optimální počet koloběžek ve stáji je nejméně dvě. Kromě koloběžky je nejčastěji používanou výbavou stáje desinfekce, obvaz a náplast (viz § 4).

  • Nebude-li pršet, nezmoknem.

  
10. Nepříjemnosti:

10.1 Porušení některého z těchto pravidel (zejména § 3, 4 a 5) může být potrestáno např. anulací ujetých kol, v závažnějším případě i okamžitým vyloučením stáje ze závodu a sborovým voláním „FUJ!“, slyšitelným na celou Stromovku. O potrestání stáje rozhoduje organizátor závodu, volání „FUJ!“ je v kompetenci jednotlivých stájí.

 


 

Dotazy, výklad pravidel:

Máte nejasnost o některém bodu pravidel? Nevíte, co/kdo Vás může během závodu potkat?
Navštivte diskusi k pravidlům nebo napište mail na kolobezky@atlas.cz

 

Přihlášky jednotlivých stájí:

pro rok 2018 zasílejte od 16. dubna do 8. června 2018 e-mailem na adresu kolobezky@atlas.cz.
(Do 25. května 2018 mají přitom přednost účastníci předchozích ročníků - viz § 2.1.)

V přihlášení uveďte:

  • název týmu a místo původu

  • jméno+adresu+email+mobil na vedoucího stáje

  • příp. adresu www stránek

  • příp. požadavek na parkování

  

Přednost mají účastníci předchozích ročníků (viz § 2.1).

Přehled přihlášených stájí najdete na Startovní listině ->

    


© Žid
1
4. června 2018
kolobezky@atlas.cz